V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa dňa 25. apríla 2018 v Dennom centre v Klube seniorov na Laboreckej ulici v Košiciach uskutočnila prednáška s témou „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“.

Našli sme tu skvelých ľudí, rozprúdili diskusiu a vypočuli si príbehy nielen smutné, ale aj úsmevné. Zážitky, skúsenosti a záujem o tému vytvorili príjemnú atmosféru.

Na besede sa zúčastnilo tridsať seniorov, ktorí sa spoločne zhodli na vyjadrení, že prednáška bola zaujímavá a najmä trefná a radi privítajú ďalšie nami pripravené podujatie.

Akciu zorganizovala a zároveň odprednášala krajská koordinátorka Oľga Lukáčová.

Text: (ol, sš)

Foto: (ol)