V pondelok 23. apríla 2018 sa uskutočnila ďalšia preventívna akcia pre seniorov v Bánovciach nad Bebravou. Realizovaná bola v rámci Národného projektu odboru prevencie kriminality „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.“

Na besede sa zúčastnilo tridsať členov miestnej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Dozvedeli sa nielen o nových formách pomoci, ktorá im bude v rámci projektu poskytovaná od novembra 2018, ale aj praktické rady ako nebyť okradnutý, podvedený alebo prepadnutý.


Prednášajúci Miroslav Schlesinger sa tiež dotkol smutnej témy domáceho násilia páchaného na senioroch a poskytol im cenné rady, ktoré zakončila dlhá diskusia. Tešíme sa na ďalšie prínosné stretnutia a akcie.

Text a foto: (ms)