Beseda s názvom Bezpečné správanie seniora sa uskutočnila v priestoroch Denného centra v Bytčici – Žiline. Za regionálnu kanceláriu v Žiline ju zorganizovala asistentka koordinátora Stanislava Červeňová a prednášku viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin.

Zúčastnilo sa na nej 35 seniorov a počas posedenia prichádzali ďalší, ktorí boli pozvaní na stretnutie Rady seniorov konajúcej sa hneď potom. Predmetom bolo bezpečné správanie seniorov – aby sa nestali obeťami podvodníkov a zlodejov, opis jednotlivých prípadov, ktoré sa reálne stali, odporúčania, čo je potrebné urobiť a čomu sa treba vyhnúť.

Beseda začala uvedením do problematiky, zdôvodnením, prečo sú seniori cieľovou skupinou podvodníkov, pokračovala popisom jednotlivých kategórií obetí a skončila diskusiou na tému. K živej komunikácii prispel aj fakt, že deň predtým sa v meste stal konkrétny prípad a tri z prítomných dám boli priamo kontaktované podvodníkom. Ten sa predstavil ako primár urgentného príjmu žilinskej nemocnice.

Na stretnutí Rady seniorov mesta Žilina, na ktorom boli aj zástupcovia iných seniorských centier a organizácií v meste, Jozef Halcin predstavil Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, jeho cieľ a aktivity.

Najlepšou spätnou väzbou je výborná nálada, veľa otázok a záujem seniorov. Besedu hodnotili výbornou známkou a nakoniec si všetci spoločne aj zaspievali.

Text: (sč, sš)

Foto: (DC Bytčica)