Seniorská prednáška k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ neobišla ani mesto Krupina. Aktivita sa konala v priestoroch organizácie SVETLO Krupina, n. o. Na besede sa zúčastnili seniori z troch zariadení pre seniorov – SVETLO, DSS Nádej Krupina, n. o., DD a DSS Krupina.

Seniori získali informácie o legendách, s ktorými ich páchatelia oslovujú za účelom podvodného vylákania peňazí alebo ukradnutia ich celoživotných úspor. Zároveň sme im poskytli niekoľko prospešných rád a odporúčaní, aby sa dokázali vyhnúť uvedeným situáciám. Na záver bol vytvorený priestor na diskusiu, v ktorej sa mohli podeliť o skúsenosti, prípadne položiť otázky k riešenej problematike.

Seniori sa tiež dozvedeli informácie o zriadení kontaktného bodu pre Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý sídli v budove Klientskeho centra Okresného úradu na Štefánikovom nábreží č. 7 v Banskej Bystrici. Tu budú od novembra 2018 pracovníci konzultovať a poskytovať pomoc obetiam trestných činov.

Úlohou kontaktných bodov bude aj vytváranie sietí a koordinácia medzi asistenčnou pomocou a inštitúciami. Projekt zastrešuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra.

Text: (mc, dp, sš)

Foto: (mc, dp)