Stretnutia so seniormi – ako sa nestať obeťou podvodu, pokračujú aj v najmenej rozvinutých okresoch. V obci Muránska Dlhá lúka  sa uskutočnila prednáška pre členov Okresnej organizácie JDS v Revúcej, ktorej cieľom bolo poukázať na nekalé praktiky podvodníkov vo vzťahu k seniorom.

Elena Buksová z odboru prevencie kriminality, kancelárie ministra vnútra spolu s asistentkou koordinátora Danielou Puhallovou informovala o Národnom projekte MV SR „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov“.

Členovia Okresnej organizácie JDS v Revúcej vítajú takéto preventívne aktivity a ocenili najmä ukážky, ako nekalé praktiky podvodníkov prebiehajú v reálnom živote. Požiadali o pokračovanie podobných prednášok v miestnych organizáciách JDS v okrese Revúca.

Text: (eb, sš)

Foto: (eb)