V priebehu apríla pripravilo Ministerstvo vnútra SR v rámci realizácie Národného projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ besedu pre seniorov, ktorá sa uskutočnila 10. 4. 2018 v priestoroch KOMUCE na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici. Touto cestou by sme sa radi poďakovali Mestskému úradu Banská Bystrica za spoluprácu a poskytnutie priestorov.

Prednáška s témou „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“ oboznámila seniorky z Denného centra Nádej s podvodmi, modelovými situáciami a trestnou činnosťou, ktorá je páchaná na senioroch. Taktiež dostali priestor na diskusiu, v ktorej mohli rozprávať o svojich zážitkoch a skúsenostiach na danú tému. Na záver preventívnej besedy dostali seniori niekoľko praktických rád, odporúčaní a tipov.

Súčasťou stretnutia bolo aj informovanie o zriadení kontaktného bodu pre Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý sídli v budove Klientskeho centra Okresného úradu na Štefánikovom nábreží č. 7 v Banskej Bystrici. Na tomto mieste budú od novembra 2018 pracovníci konzultovať a poskytovať pomoc obetiam trestných činov. Úlohou kontaktných bodov bude aj vytváranie sietí a koordinácia medzi asistenčnou pomocou a inštitúciami.

Projekt zastrešuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra.

Text: (dp, sš)

Foto: (dp)