V termíne od 6. 11. 2017 do 9. 11. 2017 sa v izraelskom Jeruzaleme konal vzdelávací seminár pre členov Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie za prítomnosti riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi. Hostiteľom bolo Jad va-šem – svetové centrum pamäti holokaustu v Jeruzaleme. Centrum vzniklo v roku 1953 a jeho cieľom je zachovávať pamiatku na milióny obetí počas druhej svetovej vojny.

Seminár sa síce odohrával v priestoroch Jad va-šem, no pred jeho začatím si bolo treba ozrejmiť historické reálie a celkové fungovanie náboženských či politických problémov a nezrovnalostí v krajine. Všetci zúčastnení sa vo svojej práci neustále stretávajú s problematikou extrémizmu, nenávistných prejavov či netolerancie, a preto bola pre nich prehliadka mestom s profesionálnym sprievodcom jednou z kľúčových udalostí celého týždňa.

Hostí privítala riaditeľka oddelenia európskeho vzdelávania Richelle Budd Caplan, ktorá seminár zahájila aj ukončila. Prítomnými boli tiež mentorka pripravených vzdelávacích aktivít pre delegáciu Miriam Mouryc a Veľvyslanec SR v Izraeli Peter Hulenyi. Na počiatočnom stretnutí členovia delegácie v prvom rade informovali organizátorov a hostiteľov o svojej agende súvisiacej s témou antisemitizmu a extrémizmu z pohľadu ich konkrétnej pracovnej činnosti.

Jedným z ďalších zaujímavých bodov programu bol seminár Tobiasa Ebbrecht-Hartmanna, ktorý rozoberal filmy (po roku 2000) z pohľadu tvorby historických mýtov, ale aj možnosti nasmerovania diváka na správnu cestu. Tobias Ebbrecht-Hartmann je lektorom kinematografie na katedre komunikácie a žurnalistiky v The Smart Family Institute of Communications a na German Academic Exchange Service – Centrum pre nemecké štúdiá.

Citlivý rozhovor s preživším

Dnešná generácia sa už len veľmi ťažko vžíva do pocitov ľudí väznených v pracovných a koncentračných táboroch. Preto pre účastníkov vzdelávacieho seminára bolo veľkou cťou byť svedkami rozhovoru riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi Martina Korčoka s Naftali (Juraj) Fürstom (nar. 1932), ktorý momentálne žije v Izraeli. Tento muž sa ako desaťročný dostal do pracovného tábora v Seredi, o dva roky neskôr sa ocitol v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau a v roku 1945 ho vyložili z vagóna aj v Buchenwalde. Na vlastné oči videl hrozivé veci a na to, čo zažil na vlastnej koži, by sme potrebovali mať oveľa viac priestoru.

Nepochybne veľmi poučnou súčasťou seminára bola tiež prednáška „Nežidovské obete národného socializmu – druhej svetovej vojny“ pozostávajúca z deľby obyvateľstva  do rôznych skupín, ktoré sa, rovnako ako židia, stali obeťami politiky holokaustu.

Miesta s atmosférou dávnych čias

Účastníci seminára si prezreli historické múzeum i pamätník venovaný deťom a prešli sa až k pamätníku „Spravodliví medzi národmi“. Ide o ľudí, ktorí zachraňovali židov pred koncentračným táborom alebo im počas vojny iným spôsobom pomáhali. Pri zaokrúhlenom počte šesť miliónov obetí holokaustu je verejne známych 24-tisíc Spravodlivých medzi národmi. Podľa percentuálneho prepočtu obyvateľstva danej krajiny je Slovenská republika na treťom mieste s počtom 580 Spravodlivých medzi národmi po druhom Holandsku a prvom Poľsku.

Shlomo Balsam, pôvodom Francúz, sa delegácii predstavil ako jediný pozostalý z rodiny, o ktorú prišiel počas druhej svetovej vojny. Následne delegáciu previedol labyrintom pomníkov venovaných národom, z ktorých boli židia deportovaní do koncentračných táborov (prehliadka Údolia národov).

Od vzdelávania až po webovú stránku

Spôsob prenosu informácií o holokauste študentom,  nielen z Izraela, je veľmi citlivý. Táto téma sa v rámci vzdelávania prezentuje medzi židmi opatrne a primerane sile viery. Po absolvovaných prednáškach, ktoré centrum ponúka, si mnoho mladých ľudí uvedomí, že holokaust nebol len o politickom dianí, ale že v ňom konkrétnu úlohu zohrávali skutoční ľudia – deti, ženy, muži, celé rodiny.

Zámerom seminára bolo tiež bližšie predstaviť webovú stránku Jad va-šem – ako v nej hľadať informácie, v akých jazykoch sú dostupné, koho kontaktovať v prípade špecifického vyhľadávania údajov, ktoré údaje je možné použiť či zverejniť a za akých podmienok. Je tu mnoho zaujímavých prezentácií v rôznych jazykoch, ktoré sú pripravené na kompletnú tlač. Viac informácií nájdete tu: http://www.yadvashem.org/

Z tejto pracovnej cesty a zo získania ďalších informácií vyplýva potreba zapracovania novej definície antisemitizmu do legislatívy SR. Taktiež potreba zavedenia a rozšírenia vzdelávania v oblasti prevencie kriminality (nielen v oblasti antisemitizmu) už na základných školách. Je dôležité adekvátne pripraviť už existujúcich pedagógov prostredníctvom školení a študujúcich budúcich pedagógov počas ich štúdia na vysokých školách, aby o tejto problematike vedeli učiť. Školené by mali byť nielen orgány činné v trestnom konaní, ale aj zástupcovia mestských a obecných polícií, zamestnanci úradov poskytujúcich služby občanom atď.

Vedúcim delegácie bol Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Na zahraničnej ceste sa ďalej zúčastnili Petra Barnová (tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality kancelárie ministra vnútra SR), Martin Korčok (riaditeľ Múzea holokaustu Sereď), Michal Vašečka (zástupca SR v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii), Alena Kotvanová (riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny), Tomáš Honz (Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR), zástupcovia zo Slovenskej informačnej služby, Katarína Szabová (výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva), Tomáš Foldes (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), Viktor Pončák (mimovládna organizácia Digitálna inteligencia), Daniela Drobná ( Katedra politológie a európskych štúdií, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava), Natália Shovkoplias (Únia miest Slovenska) a Natália Tomeková (mimovládna organizácia Nadácia otvorenej spoločnosti). Všetci zároveň obdržali certifikáty o absolvovaní vzdelávania.

Text: (sš, pb)

Foto: (jh, pb)