Prínos kamerových systémov pri odhaľovaní trestnej činnosti vyzdvihli zástupcovia obce Zacharovce a Hrachovo pri overovaní skutočnosti realizácie projektov podporených z Výziev Ministerstva vnútra SR a Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Elene Buksovej  z odboru prevencie kriminality a Lenke Brveníkovej, krajskej koordinátorke prevencie kriminality Okresného úrad Banská Bystrica, v teréne ukázali, na ktorých miestach sú kamery nainštalované. Súčasne sa pozreli aj na ich monitorovanie. V tom, že je potrebné pokračovať v inštalácii ďalších kamier, a to najmä pri odhaľovaní drogovej trestnej činnosti, sa zhodli starostka obce Zacharovce Ružena Gembická aj starosta obce Hrachovo Ondrej Knechta. V meste Hnúšťa zasa zástupkyňa mestského úradu vyzdvihla zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie po inštalácii spomaľovacích prahov a informačných meračov rýchlosti vozidiel.

Text: (eb, sš)

Foto: (eb)