Od roku 2016 sa Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality a spoločnosť LETart snažia vzdelávať študentov pre nich blízkych spôsobom. Interaktívny hudobný koncert Generácia XYZ, na ktorý sme postupne pozývali študentov stredných škôl v slovenských okresných mestách, sa venoval pálčivej problematike extrémizmu a radikalizácii mládeže.

Možnosť zúčastniť sa na koncertoch mali študenti napríklad v Prešove, Košiciach, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici či Považskej Bystrici. Sériu vystúpení sme ukončili v Bratislave. Deti aj ich vyučujúci sa zhodli na názore, že motivačný koncert so zaujímavou grafikou je výborný spôsob ako sa rozprávať o našich dejinách. Vystúpenia a celý program sa niesli v príjemnej atmosfére, a to je dôkaz o tom, že dejepis sa nemusí vyučovať len na hodinách. Odkazy minulosti vieme súčasnej generácii posunúť aj inými spôsobmi.

Hlavnými hrdinami sú traja chalani, ktorí motivujú mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. Národ, ktorý nepozná svoju históriu, opakuje závažné chyby, ktoré vedú k znepokojujúcim javom. Tými sú rasizmus, intolerancia, extrémizmus a radikalizácia časti mládeže.

Generácia XYZ študentov a ich pedagógov previedla najzaujímavejšími faktami našej histórie až po súčasnosť – vznik Slovenska, život v období socializmu, slovenské osobnosti, globalizácia, extrémizmus atď. Predstavenie zaujalo najmä vďaka hravým vizuálnym animáciám premietaným na zadnej projekcii. Dokonca aj psychológovia tvrdia, že návštevy koncentračných táborov nemajú želaný efekt, ak sa téme fašizmu, extrémizmu a intolerancie nevenuje dostatočná pozornosť.

Vzájomná tolerancia, rešpekt a úcta sú výrazmi, ktoré strácajú na dôležitosti, preto má v súčasnosti otázka morálky a etickej výchovy oveľa väčšiu váhu. Študenti tak mohli prostredníctvom odľahčenej formy pochopiť význam vzájomnej akceptácie či priateľských vzťahov.

K vystúpeniam prišlo aj niekoľko ďakovných listov od riaditeľov škôl, ktoré mali možnosť zúčastniť sa. Vždy sa veľmi potešíme, keď je naša práca pozitívne ohodnotená a keď jej výsledky dosiahnu správny cieľ.

Text: (sš)

Foto: (archív OPK)