V slávnostných priestoroch obradnej siene v Bánovciach nad Bebravou sa koncom októbra uskutočnilo vyhodnocovanie projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý je zameraný na prevenciu kriminality, pozdvihnutie životných hodnôt detí a mládeže, osvetu v meste a na bezpečnosť seniorov.

Projekt prevzal pod svoju záštitu primátor Marián Chovanec už v roku 2015. Odvtedy získal pozitívne ohlasy nielen z miestnych škôl a seniorských organizácií, ale aj z celého Trenčianskeho regiónu. Významný a historicky prvý úspech pre mesto zaznamenal dokonca aj na celoslovenskej úrovni, keď získal štvrté miesto v národnej súťaži prevencie kriminality, ktorú každoročne organizuje rezort Ministerstva vnútra SR.

Aktuálne je jeho realizácia vo finálnej časti, preto sa uskutočnilo prvé slávnostné vyhodnocovanie jednotlivých aktivít. V rámci vyhodnocovania projektu udelil primátor ďakovné listy a plakety tým, ktorí sa najaktívnejšie podieľali na jeho jednotlivých aktivitách.

Prestížnu cenu „Najbezpečnejšia škola v Bánovciach nad Bebravou“ si prevzalo Gymnázium Janka Jesenského. Práve jeho študenti absolvovali najviac aktivít zameraných na bezpečie a osobný rozvoj. Ocenenie získali aj pedagógovia, ktorí sa najviac zaslúžili o túto prestíž. Boli nimi riaditeľka Elena Kacvinská, zástupca školy Igor Marko, Rudolfa Novotná a Magdaléna Dobiašová.
Ďalším oceneným bola najaktívnejšia seniorská organizácia v meste, ktorá pre svojich členov zabezpečila najviac preventívno-náučných akcií. Cenu prevencie kriminality získala Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bánovciach nad Bebravou.

Príhovor primátora Mariána Chovanca.

Príhovor primátora Mariána Chovanca.

V rámci vyhodnocovania sa prihliadlo aj na zásluhy viacerých seniorov. Pri tejto príležitosti primátor ocenil viacerých predsedov miestnych organizácií Čestným uznaním a plaketou „za osobný prínos vo vytváraní zdravého životného štýlu a bezpečia pre seniorov v Bánovciach nad Bebravou“. Ocenenie získali Jiří Fux, Mária Švančarová, Marta Igazová, Jozefa Sokolíková, Mária Maršalová, Jozefína Horňáková, Peter Laurinec, Jozef Kocúr, Veronika Gajdošová, Eva Baďurová a Anna Sikelová.

Na základe odporučení primátor ocenil ešte dve známe osobnosti, ktoré sa významne podieľajú na skvalitňovaní prevencie kriminality. Sú nimi Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý je verejnosti známy z národných kampaní zameraných na bezpečie seniorov, prevencie obchodovania s ľuďmi a pod. Ďalším oceneným bol „za osobný prínos v oblasti skvalitňovania prevencie kriminality v meste“ aj autor a súčasne realizátor projektu Miroslav Schlesinger.

Primátor počas príhovoru osobitne poďakoval Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá projekt finančne podporila.

(sš)