Mesto Bánovce nad Bebravou opäť dokázalo, že je príkladným partnerom v oblasti prevencie kriminality pre celý Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Po úspešnej realizácii odborného seminára pre pedagógov z TSK, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Trenčín a OZ Spoločne proti kriminalite v roku 2016, zrealizovalo mesto ďalšie školenie. Uskutočnilo sa koncom októbra v priestoroch mestského úradu.

Obsahom odborného školenia bola prevencia drogovej kriminality v školskom prostredí. Pedagógovia sa v rámci neho dozvedeli množstvo informácií, ktoré pozitívne zhodnotili v záverečnej spätnej väzbe. Najviac ocenili prelínanie teoretických poznatkov so skúsenosťami a prípadmi z praxe. Zaujal ich tiež faktografický materiál k téme a inovatívne prístupy v práci s deťmi, mládežou i drogovo závislými. Ocenili tiež, že organizátori pre nich pripravili rôzne didaktické materiály a letáky, ktoré školy súrne potrebujú. Všetci pedagógovia sa pochvalne vyjadrili aj k práci odborného lektora, ktorým bol opäť Miroslav Schlesinger, koordinátor prevencie kriminality mesta Bánovce nad Bebravou. Viacerí zo zúčastnených prejavili záujem o jeho prednášky priamo v školách, kde pôsobia.

Na záver organizátori vyjadrili presvedčenie, že spoločne pripravia aj ďalšie školenia. V ponuke sú viaceré zaujímavé a žiadané témy. Záštitu nad celou akciou prevzal primátor mesta Marián Chovanec, pričom realizácia sa uskutočnila v rámci projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý finančne podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

(sš)

Príhovor primátora Mariána Chovanca.

Príhovor primátora Mariána Chovanca.