Mesiac október sa spája nielen s príchodom jesene, ale aj s úctou k starším. Pri tejto príležitosti riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin na slávnostnom otvorení Akadémie európskeho seniora v Banskej Bystrici poukázal na spoluprácu so seniorskými organizáciami a ich významnú pomoc pri realizácii preventívnych aktivít s Ministerstvom vnútra SR.

Taktiež skôr narodeným občanom vysvetlil, ako sa majú chrániť pred podvodníkmi, ktorí si ich často vyberajú za cieľ okrádania o peniaze.

Otvorením akadémie za účasti predstaviteľov mesta Banská Bystrica sa oficiálne začali preventívne aktivity pre seniorov. Počas celého mesiaca bol pre nich pripravený bohatý program v podobe športových a kultúrnych podujatí, workshopov, prednášok či diskusií.

Medzi aktivitami, ktoré mesto svojim seniorom počas októbra ponúklo, patrili napríklad športová Olympiáda seniorov, workshop Tanečná terapia, diskusia so šéfredaktorkou časopisu Vitalita s názvom Keď sa vrásky stanú našou nežnou ozdobou alebo tanečná zábava Čaj o piatej.

(sš)

Na podujatí vystúpil riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin.