Obci Krajná Bystrá (Prešovský samosprávny kraj) bola poskytnutá čiastka z Výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality 2016 v hodnote 20-tisíc eur na projekt „Výstavba verejného osvetlenia k nájomným bytom nižšieho štandardu – rómska osada v obci Krajná Bystrá“.

Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť pred prepadnutím na ulici, krádežou v domoch a taktiež zabezpečiť ochranu obyvateľov obce v skorých ranných a večerných hodinách z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Nájomné bytové domy nižšieho štandardu – rómska osada sa nachádzajú v zastavanom území obce, od minoritného obyvateľstva vzdialeného približne tristo metrov. V nájomných bytoch žije asi dvesto obyvateľov, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria neplnoleté deti do sedemnásť rokov. Prístup obyvateľov rómskej osady do obce je po miestnej komunikácii, toho času bez chodníka, verejného osvetlenia a obecného rozhlasu.

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu vzdušného vedenia s podpernými bodmi, na ktorých sa umiestnili svietidlá pre verené osvetlenie komunikácie a tlakové reproduktory obecného rozhlasu.

Text: (vk, sš)

Foto: (vk)