Základným cieľom projektu v obci Bukovce (Prešovský samosprávny kraj) podporeného dotáciou z Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky bolo dostať do povedomia fakt, že priestor je monitorovaný vo dne aj v noci.

Navrhnutý kamerový systém zachytáva situáciu v obci na najfrekventovanejších lokalitách, ako sú miestna komunikácia s autobusovými zastávkami, parkovisko za domom kultúry, školský areál, park pred a za obecným úradom a športový areál.

 

Spolu bolo v obci nainštalovaných deväť kusov kamier. Monitorovací systém je umiestnený na obecnom úrade a zaškolenou osobou na jeho obsluhu a monitoring je starosta obce Jaroslav Palička.

Text: (vk, sš)

Foto: (vk)