Dňa 28. septembra 2017 sa v Bratislave pod záštitou Slovenského národného strediska pre ľudské práva uskutočnil okrúhly stôl so zástupcami Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) z Rady Európy. Predmetom bolo posudzovanie splnenia odporúčaní ECRI, ktoré sa nachádzajú v Správe piateho monitorovacieho kola o Slovensku z roku 2014.

Tajomníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie kpt. JUDr. Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vystúpila so svojím príspevkom na tému „Medzery v legislatíve a zber dát“. V príspevku boli spomenuté rozsiahle legislatívne zmeny ohľadom trestných činov extrémizmu v trestnom zákone, ktoré pripravila práve legislatívna pracovná skupina výboru. Legislatívna pracovná skupina dnes už intenzívne pripravuje návrh ďalších legislatívnych zmien týkajúcich sa priestupku extrémizmu.

V ďalšej časti zameranej na zber dát bol predstavený systém zberu dát o trestných činoch z nenávisti vyhodnotený ako výborne fungujúci vďaka precíznej práci zástupcov národnej protiteroristickej jednotky NAKA.

Naopak, mechanizmus zberu dát súvisiacich s nenávistnými prejavmi je vo fáze budovania. Na jeho vybudovanie sa zamerala ďalšia pracovná skupina výboru – pre posudzovanie nenávistných trestných činov.

Veríme, že pri ďalšej návšteve ECRI v roku 2019 budeme môcť prezentovať plnohodnotné splnenie ich odporúčaní. Každopádne sme na dobrej ceste.

(sš)

Foto: dď
Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality (uprostred).