Projekt s názvom „Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity“ sa realizuje v Komunitnom centre Bratislava – Nové Mesto. Je podporený z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality v roku 2017. Výška poskytnutej dotácie je 8-tisíc eur.

Názov projektu v sebe zahŕňa základné piliere aktivít, a to bezpečný internet pre naše deti a bezpečie seniorov v spoločnosti. Ide o sériu prednášok pre deti na témy hroziaceho nebezpečenstva z online komunikácie a prevenciu extrémizmu šíreného cez internet.

Pre seniorov je to zasa séria prednášok na tému novodobých aktuálnych praktík šmejdov a účinné odporúčania, ako sa im brániť. Partnermi týchto aktivít sú základné školy v mestskej časti a denné centrá seniorov.

V mesiacoch apríl, máj a jún sa uskutočnili plánované prednášky a diskusie so žiakmi a seniormi a premietanie filmu Šmejdi (2013) ako výstraha pred podvodníkmi. Na týchto aktivitách sa spolu zúčastnilo 879 osôb.

Dňa 12. 9. 2017 sa v komunitnom centre uskutočnila ďalšia aktivita spojená s projektom -premietanie filmu so sociálnou tematikou Opri rebrík o nebo a ďalšie premietanie bolo 26. 9. 2017, tentoraz švédska komediálna dráma Muž menom Ove.

Text: (mm, sš)

Foto: (Komunitné centrum Bratislava – Nové Mesto)