Veronika Buvalová Poláková

O Národnom projekte z Banskej Bystrice do Banskej Štiavnice

Informácie k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja dostali ku klientom seniorských zariadení Denného centra Púpava (BB), Občianskeho združenia Margarétka (BŠ), Denného centra na Nám. sv. Trojice (BŠ), Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (BŠ) a Denného centra Rozmarín (BB). Počas prednášok prebrali kolegyne z kontaktného bodu Banská Bystrica so seniormi jednotlivé trestné činy páchané na ich cieľovej skupine a zúčastneným poskytli rady, ako sa im vyhýbať. Zároveň im sprostredkovali informácie o projekte, jeho cieľoch…

0
Čítať viac

Informačné „kolečko“ s besedami po Banskej Bystrici

Odbor prevencie kriminality pripravil v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ tri preventívne aktivity pre starších obyvateľov Banskej Bystrice. Prvá sa uskutočnila v priestoroch Diecéznej charity, ďalšia v Dennom centre Na Uhlisku a posledná v Dennom centre Pohoda. Obsahom preventívnych prednášok bola téma „Ako sa nestať obeťou trestného činu“. Klienti zariadení sa oboznámili s radami a tipmi, ako predísť tomu, že sa sami stanú obeťami trestných činov. Preventívne aktivity prebiehali prostredníctvom živej diskusie s účastníkmi, v ktorej mohli sprostredkovať svoje poznatky a skúsenosti…

0
Čítať viac

Na preventívnej besede s čisto ženským osadenstvom

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorky Denného centra Marína, ktorá sa uskutočnila dňa 11. 6. 2018 v Komunitnom centre na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa dámy oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorky zaujala. Dostali priestor aj na…

0
Čítať viac

Pracovný výjazd za seniormi do Jelšavy

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 8. 6. 2018 v Dennom centre Jelšava. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorov zaujala. Dostali priestor aj na diskusiu, v ktorej mohli sprostredkovať svoje poznatky…

0
Čítať viac

S témou seniorskej prevencie sme navštívili Banskú Bystricu

Ďalšia preventívna aktivita v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa zrealizovala pre členov Denného centra LIPA v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici dňa 21. 5. 2018. Zúčastnilo sa na nej osemnásť členov. Besedu viedli banskobystrická krajská koordinátorka Monika Cibuľová a krajské asistentky Daniela Puhallová a Veronika Buvalová Poláková. Venovali sa téme „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. V rámci nej sa seniori dozvedeli základné informácie o Národnom projekte a činnosti kontaktného bodu vytvoreného v Banskej Bystrici,…

0
Čítať viac

Prednáška „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“ v Revúcej

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 18. 5. 2018 v priestoroch Občianskeho združenia zdravotne postihnutých Revúca na adrese J. Kordoša. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili  o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Na besede prebehla aj vizuálna videoprojekcia s filmom k riešenej téme, ktorá seniorov zaujala. Dostali…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality