Banskobystrický kraj

O Národnom projekte z Banskej Bystrice do Banskej Štiavnice

Informácie k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja dostali ku klientom seniorských zariadení Denného centra Púpava (BB), Občianskeho združenia Margarétka (BŠ), Denného centra na Nám. sv. Trojice (BŠ), Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (BŠ) a Denného centra Rozmarín (BB). Počas prednášok prebrali kolegyne z kontaktného bodu Banská Bystrica so seniormi jednotlivé trestné činy páchané na ich cieľovej skupine a zúčastneným poskytli rady, ako sa im vyhýbať. Zároveň im sprostredkovali informácie o projekte, jeho cieľoch…

0
Čítať viac

Rozprávanie o nenávistných prejavoch na internete na nezvyčajnej škole

Extrémizmus a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach nie sú práve najpríjemnšie témy pre deti. Ide ale o problematiku, ktorá sa týka nás všetkých a najlepším spôsobom informovania je osobné stretnutie a vzájomná interakcia. A kde najlepšie začať? No predsa so zvedavými a “ukecanými” deťmi, ktoré svojimi neprikrášlenými názormi vedia povedať veci, ktoré dospelí často nevyslovia. Odbor prevencie kriminality dostal pozvanie priamo od riaditeľa Základnej školy s materskou školou Maximilána Hella Štiavnické Bane Pavla Michala. S radosťou sme prijali, pretože sa…

0
Čítať viac

Pracovný výjazd za seniormi do Jelšavy

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 8. 6. 2018 v Dennom centre Jelšava. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorov zaujala. Dostali priestor aj na diskusiu, v ktorej mohli sprostredkovať svoje poznatky…

0
Čítať viac

Stretnutia s predstaviteľmi krízových štábov a zástupcami obcí

Ak má byť prevencia účinná, musí sa realizovať koordinovane, cielene a systematicky „zdola nahor“. V záujme odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra je čo najviac sa priblížiť občanom žijúcim vo všetkých regiónoch Slovenska. Na základe toho odbor pokračuje v stretnutiach s predstaviteľmi krízových štábov a so zástupcami obcí. Cieľom takýchto stretnutí je okrem iného informovať o aktivitách a úlohách odboru ako vecného a odborného gestora v oblasti prevencie kriminality. Pracovné stretnutia uskutočnené Okresným úradom v Detve a Okresným úradom v Banskej Bystrici, ktoré viedli prednostovia Július Ernek a Juraj Bódi,…

0
Čítať viac

Prednáška „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“ v Revúcej

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 18. 5. 2018 v priestoroch Občianskeho združenia zdravotne postihnutých Revúca na adrese J. Kordoša. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili  o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Na besede prebehla aj vizuálna videoprojekcia s filmom k riešenej téme, ktorá seniorov zaujala. Dostali…

0
Čítať viac

Beseda so seniormi Banská Bystrica

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra v zastúpení koordinátorky na regionálnej úrovni Mgr. Moniky Cibuľovej a asistentky koordinátorky Daniely Puhallovej organizujú besedu s názvom “ Ako sa nestať obeťou podvodníkov„. Súčasťou besedy bude krátky film/video, pokračovať bude diskusia k danej téme a na záver dostanú seniori niekoľko rád a odporúčaní ako predísť a nestať sa obeťou trestných činov.

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality