Banská Bystrica

O Národnom projekte z Banskej Bystrice do Banskej Štiavnice

Informácie k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja dostali ku klientom seniorských zariadení Denného centra Púpava (BB), Občianskeho združenia Margarétka (BŠ), Denného centra na Nám. sv. Trojice (BŠ), Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (BŠ) a Denného centra Rozmarín (BB). Počas prednášok prebrali kolegyne z kontaktného bodu Banská Bystrica so seniormi jednotlivé trestné činy páchané na ich cieľovej skupine a zúčastneným poskytli rady, ako sa im vyhýbať. Zároveň im sprostredkovali informácie o projekte, jeho cieľoch…

0
Čítať viac

Informačné „kolečko“ s besedami po Banskej Bystrici

Odbor prevencie kriminality pripravil v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ tri preventívne aktivity pre starších obyvateľov Banskej Bystrice. Prvá sa uskutočnila v priestoroch Diecéznej charity, ďalšia v Dennom centre Na Uhlisku a posledná v Dennom centre Pohoda. Obsahom preventívnych prednášok bola téma „Ako sa nestať obeťou trestného činu“. Klienti zariadení sa oboznámili s radami a tipmi, ako predísť tomu, že sa sami stanú obeťami trestných činov. Preventívne aktivity prebiehali prostredníctvom živej diskusie s účastníkmi, v ktorej mohli sprostredkovať svoje poznatky a skúsenosti…

0
Čítať viac

Na preventívnej besede s čisto ženským osadenstvom

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorky Denného centra Marína, ktorá sa uskutočnila dňa 11. 6. 2018 v Komunitnom centre na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa dámy oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorky zaujala. Dostali priestor aj na…

0
Čítať viac

Navštívili sme banskobystrické Stredisko sociálnych služieb Na Uhlisku

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 6. 6. 2018 v priestoroch Strediska sociálnych služieb na adrese Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorov zaujala. Dostali priestor…

0
Čítať viac

Stretnutia s predstaviteľmi krízových štábov a zástupcami obcí

Ak má byť prevencia účinná, musí sa realizovať koordinovane, cielene a systematicky „zdola nahor“. V záujme odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra je čo najviac sa priblížiť občanom žijúcim vo všetkých regiónoch Slovenska. Na základe toho odbor pokračuje v stretnutiach s predstaviteľmi krízových štábov a so zástupcami obcí. Cieľom takýchto stretnutí je okrem iného informovať o aktivitách a úlohách odboru ako vecného a odborného gestora v oblasti prevencie kriminality. Pracovné stretnutia uskutočnené Okresným úradom v Detve a Okresným úradom v Banskej Bystrici, ktoré viedli prednostovia Július Ernek a Juraj Bódi,…

0
Čítať viac

S témou seniorskej prevencie sme navštívili Banskú Bystricu

Ďalšia preventívna aktivita v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa zrealizovala pre členov Denného centra LIPA v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici dňa 21. 5. 2018. Zúčastnilo sa na nej osemnásť členov. Besedu viedli banskobystrická krajská koordinátorka Monika Cibuľová a krajské asistentky Daniela Puhallová a Veronika Buvalová Poláková. Venovali sa téme „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. V rámci nej sa seniori dozvedeli základné informácie o Národnom projekte a činnosti kontaktného bodu vytvoreného v Banskej Bystrici,…

0
Čítať viac

Koordinácia aktivít prevencie kriminality v okrese Banská Bystrica

Za účasti starostiek, starostov a zamestnancov obecných úradov okresu Banská Bystrica sa dňa 26. apríla 2018 v obci Tajov konalo pracovné stretnutie, na ktorom sa hovorilo o nevyhnutnosti spolupráce obcí v oblasti prevencie kriminality. Elena Buksová z odboru prevencie kriminality informovala o príručke na vypracovanie programu prevencie kriminality. O tom, že vypracovanie takého dokumentu na príslušnom území má svoje pozitíva, uviedla na konkrétnom príklade Miestnej akčnej skupiny Hnilec. Zároveň poukázala na skutočnosť, že ak má byť prevencia účinná, musí sa realizovať koordinovane, cielene a systematicky “zdola nahor“. V záujme…

0
Čítať viac

Význam prevencie pre seniorov

Stretnutia so seniormi – ako sa nestať obeťou podvodu, pokračujú aj v najmenej rozvinutých okresoch. V obci Muránska Dlhá lúka  sa uskutočnila prednáška pre členov Okresnej organizácie JDS v Revúcej, ktorej cieľom bolo poukázať na nekalé praktiky podvodníkov vo vzťahu k seniorom. Elena Buksová z odboru prevencie kriminality, kancelárie ministra vnútra spolu s asistentkou koordinátora Danielou Puhallovou informovala o Národnom projekte MV SR „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov“. Členovia Okresnej organizácie JDS v Revúcej vítajú takéto preventívne aktivity a ocenili najmä ukážky, ako nekalé praktiky…

0
Čítať viac

Bystrickí seniori dostali informácie, ako sa nestať obeťou trestného činu

V priebehu apríla pripravilo Ministerstvo vnútra SR v rámci realizácie Národného projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ besedu pre seniorov, ktorá sa uskutočnila 10. 4. 2018 v priestoroch KOMUCE na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici. Touto cestou by sme sa radi poďakovali Mestskému úradu Banská Bystrica za spoluprácu a poskytnutie priestorov. Prednáška s témou „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“ oboznámila seniorky z Denného centra Nádej s podvodmi, modelovými situáciami a trestnou činnosťou, ktorá je páchaná na senioroch. Taktiež…

0
Čítať viac

Beseda so seniormi Banská Bystrica

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra v zastúpení koordinátorky na regionálnej úrovni Mgr. Moniky Cibuľovej a asistentky koordinátorky Daniely Puhallovej organizujú besedu s názvom “ Ako sa nestať obeťou podvodníkov„. Súčasťou besedy bude krátky film/video, pokračovať bude diskusia k danej téme a na záver dostanú seniori niekoľko rád a odporúčaní ako predísť a nestať sa obeťou trestných činov.

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality