Menej rozvinuté regióny

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR zameriava svoje aktivity aj na nejmenej rozvinuté okresy Slovenskej republiky.

http://www.nro.vlada.gov.sk/podpora-najmenej-rozvinutych-okresov/ 

 

 

Mapa
Odbor prevencie kriminality