Kontakt

Odbor prevencie kriminality kancelária ministra vnútra SR

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

02/48 59 22 06

02/48 59 22 09

Adresa pre poštové zásielky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1

Pošlite správu

Mapa
Odbor prevencie kriminality