Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network – EUCPN) bola založená v máji 2001 rozhodnutím Rady Európskej únie na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola zrušená a nahradená novým rozhodnutím Rady č. 2009/902/SVV z 30. novembra 2009. Jedenásty súbor nástrojov EUCPN informuje o praktikách a politikách zameraných na boj s vreckovými krádežami v EÚ, čo bola jedna z hlavných tém…