Pomoc obetiam

Pomyselnú cenu za najlepšiu náladu na besede získavajú seniori zo Žiliny

Beseda s názvom Bezpečné správanie seniora sa uskutočnila v priestoroch Denného centra v Bytčici – Žiline. Za regionálnu kanceláriu v Žiline ju zorganizovala asistentka koordinátora Stanislava Červeňová a prednášku viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. Zúčastnilo sa na nej 35 seniorov a počas posedenia prichádzali ďalší, ktorí boli pozvaní na stretnutie Rady seniorov konajúcej sa hneď potom. Predmetom bolo bezpečné správanie seniorov – aby sa nestali obeťami podvodníkov a zlodejov, opis jednotlivých prípadov, ktoré sa reálne stali, odporúčania, čo je potrebné urobiť a čomu sa…

0
Čítať viac

Ružinovskí seniori sa s nami pustili do debaty

Môžeme si povedať, že ďalšia beseda k predstaveniu Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je úspešne za nami. Najvhodnejšie spôsoby ochrany pred podvodníkmi sme predstavili v Ružinovskom domove pre seniorov na Sklenárovej ulici v Bratislave. Účasť bola skvelá, rozprúdila sa diskusia a my môžeme len konštatovať, že v takomto „ovzduší“ sa nám pracuje veľmi dobre. Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a krajský asistent projektu Štefan Krištof seniorov oboznámili o konkrétnych prípadoch a podvodoch.…

0
Čítať viac

Nitrianski seniori sa dozvedeli, ako sa nestať obeťou trestného činu

Beseda Ako sa nestať obeťou trestného činu sa konala v mieste pôsobenia denných centier pre seniorov v Nitre. Prednášku viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. Ide o cyklus prednášok k predstaveniu Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Na úvod besedy bola dôchodcom predstavená súčasná situácia o kriminalite páchanej na senioroch, ako aj formy tejto trestenej činnosti. Nasledovalo predstavenie konkrétnych najčastejších prípadov podvodov na senioroch a následné poučenie, čo v takýchto…

0
Čítať viac

Prednášku pre seniorov hostili dve bratislavské zariadenia

Aprílové turné s besedami pokračovalo aj v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Seniorom z Denného centra Športová (18 účastníkov) a Denného centra Vajnorská (35 účastníkov) sme predstavili Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Pomocou ukážok z každodennej praxe sa dozvedeli, ako sa nestať obeťou trestných činov a ako pomocou prevencie predísť takýmto situáciám. Dúfame, že tieto príklady sú dostatočným varovaním pred nebezpečenstvom, ktoré na túto zraniteľnú skupinu obyvateľstva číha na každom kroku. S výsledkom boli spokojné obe strany a veríme,…

0
Čítať viac

Besedovali sme aj so seniormi v Krupine

Seniorská prednáška k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ neobišla ani mesto Krupina. Aktivita sa konala v priestoroch organizácie SVETLO Krupina, n. o. Na besede sa zúčastnili seniori z troch zariadení pre seniorov – SVETLO, DSS Nádej Krupina, n. o., DD a DSS Krupina. Seniori získali informácie o legendách, s ktorými ich páchatelia oslovujú za účelom podvodného vylákania peňazí alebo ukradnutia ich celoživotných úspor. Zároveň sme im poskytli niekoľko prospešných rád a odporúčaní, aby sa dokázali vyhnúť uvedeným…

0
Čítať viac

Význam prevencie pre seniorov

Stretnutia so seniormi – ako sa nestať obeťou podvodu, pokračujú aj v najmenej rozvinutých okresoch. V obci Muránska Dlhá lúka  sa uskutočnila prednáška pre členov Okresnej organizácie JDS v Revúcej, ktorej cieľom bolo poukázať na nekalé praktiky podvodníkov vo vzťahu k seniorom. Elena Buksová z odboru prevencie kriminality, kancelárie ministra vnútra spolu s asistentkou koordinátora Danielou Puhallovou informovala o Národnom projekte MV SR „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov“. Členovia Okresnej organizácie JDS v Revúcej vítajú takéto preventívne aktivity a ocenili najmä ukážky, ako nekalé praktiky…

0
Čítať viac

Cieľom je naviesť obete trestných činov na správnu cestu

Trestné činy sa určitým spôsobom týkajú každého obyvateľa. Nezáleží na tom, ako presne. Každý jednotlivec sa s nimi vo svojom živote stretol alebo v budúcnosti stretne. Môžu sa dotýkať priamo konkrétnej osoby alebo jej príbuzného či známeho. Taktiež môže byť jednotlivec svedkom či, nedajbože, aktérom trestného činu. Každý z nás môže byť potenciálnou aj už identifikovanou obeťou trestného činu. A práve pre tieto prípady spustil odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR projekt, ktorý by sa mal venovať systémovým preventívnym riešeniam. Projekt operačného systému…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality