Pomoc obetiam

Zásady prevencie kriminality pre seniorov v Novom aj Starom Meste

Postupne sa s predstavovaním Národného projektu posúvame po rôznych miestach. Tentoraz sme zavítali do dvoch bratislavských zariadení pre seniorov – dňa 3. 5. 2018 prebehlo stretnutie v Dennom centre Chemická (Nové Mesto) a dňa 9. 5. 2018 v Dennom centre Heydukova (Staré Mesto). Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vznik kontaktných bodov pre obete“ je určený primárne seniorom – ako cieľovej skupine podvodníkov. Počas besied sa majú naši skôr narodení spoluobčania dozvedieť, čo všetko im tento projekt prinesie, aké sú jeho ciele…

0
Čítať viac

Stretnutie s členmi Denného centra pre seniorov v Trnave

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ zrealizoval pre členov Denného centra pre seniorov v Trnave – Modranke ďalšiu besedu. Stretnutie zorganizovala trnavská krajská asistentka Adriana Móderová. Prednáška sa konala dňa 9. 5. 2018 a jej témou bolo „Seniori – ako nebyť podvedení a okradnutí“. V Trnave išlo už o druhú prednášku v poradí. Prvá sa uskutočnila v apríli. Samotní seniori sa po besede vyjadrili, že lektorka profesionálne, odborne a jasne vysvetlila, čo všetko im hrozí od podvodníkov.…

0
Čítať viac

Prístup k informáciám dostali aj seniori na Kramároch

S prednáškou pre seniorov k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ nás dňa 7. 5. 2018 privítali aj v Kultúrnom dome Kramáre. Tu seniorom z bratislavského Denného centra Stromová krajský asistent Vincent Moroz vysvetlil, prečo projekt vznikol, čím je pre nich nápomocný a ako sa majú správať v prípade, že ich bude niekto ohrozovať. Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality…

0
Čítať viac

S besedou pre seniorov po celom Slovensku

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ už čiastočne začal plniť svoje úlohy. Nachádza sa v procese zoznamovania cieľových skupín obyvateľstva s jeho hlavnou náplňou. V rámci projektu pripravil odbor prevencie kriminality a krajskí koordinátori a asistenti z jednotlivých krajov po celom Slovensku besedy pre seniorov. Na nich sa všetci účastníci dozvedeli o nových formách pomoci, ktorá im bude prostredníctvom Národného projektu poskytovaná od novembra 2018 v novovytvorených kontaktných bodoch. Celkovo ich bude osem – v každom kraji jeden so sídlom v klientskom…

0
Čítať viac

Prvú májovú besedu absolvovalo až stotridsať seniorov

Mesiac máj tiež nezaostáva za aprílovými posedeniami so seniormi. Dňa 2. 5. 2018 sme s informáciami k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ zavítali do budovy Slovnaftu v bratislavskom Vlčom hrdle. Na besede pre Združenie seniorov Slovnaftu sme seniorom pomocou ukážok prípadov z každodennej praxe vysvetlili, ako sa nestať obeťou trestných činov. Zúčastnil sa na nej rekordný počet sto tridsiatich členov klubu. Stretnutie viedol Vincent Moroz, asistent regionálneho koordinátora za Bratislavu. Po základných informáciách sa rozbehla diskusia,…

0
Čítať viac

Sériu aprílových besied pre seniorov sme zakončili v Prešove

Ďalšia preventívna aktivita pre seniorov z mesta Prešov sa uskutočnila v zasadačke okresného úradu. Besedu „Ako sa nestať obeťou podvodníkov“ viedli Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality, Ingrid Doležalová a Mário Bartko, zástupcovia regionálnej kancelárie Prešov. Jozefov Halcin pútavou formou seniorom odprednášal najvhodnejšie spôsoby ochrany pred podvodníkmi. Prostredníctvom príkladov praktík podvodníkov upozorňoval na nástrahy, ktoré dnes už striehnu na každom kroku. Prítomným seniorom sa prednáška veľmi páčila, rozprúdila sa živá diskusia so záujmom o nové rady a informácie. Atmosféra bola veľmi podnetná, príjemná a priateľská.…

0
Čítať viac

Stretnutie so seniormi v Rómskom inštitúte

Ako sa nedať oklamať podvodníkom – tak znel názov ďalšej besedy pre seniorov. Tá sa tentoraz uskutočnila 26. 4. 2018 v Komunitnom centre Rómskeho inštitútu v lokalite Starej Tehelne v Prešove. Prítomným sme vysvetlili, čoho sa týka Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, jeho ciele, celkové smerovanie a na akú skupinu obyvateľstva je zameraný. Stretnutie opäť raz prebiehalo v príjemnej atmosfére a dúfame, že sa takto budeme môcť stretávať so seniormi a ľuďmi, ktorí to najviac…

0
Čítať viac

Príjemné posedenie v bratislavskom Dennom centre Domovinka

Odbor prevencie kriminality v rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ uskutočnilo ďalšiu besedu s názvom Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu. Beseda sa konala dňa 25. 4. 2018 v priestoroch Denného centra Domovinka na Nobelovej ulici v Bratislave. Bratislavský krajský asistent Štefan Krištof seniorov oboznámil o konkrétnych prípadoch a podvodoch v Bratislave a poučil ich o najvhodnejších spôsoboch ochrany. Súčasťou stretnutia bolo premietanie krátkych videí, diskusia k riešenej téme a na záver poskytnutie niekoľkých…

0
Čítať viac

S besedou pre seniorov sme zavítali aj do Košíc

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa dňa 25. apríla 2018 v Dennom centre v Klube seniorov na Laboreckej ulici v Košiciach uskutočnila prednáška s témou „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Našli sme tu skvelých ľudí, rozprúdili diskusiu a vypočuli si príbehy nielen smutné, ale aj úsmevné. Zážitky, skúsenosti a záujem o tému vytvorili príjemnú atmosféru. Na besede sa zúčastnilo tridsať seniorov, ktorí sa spoločne zhodli na vyjadrení, že prednáška bola zaujímavá a najmä trefná a radi…

0
Čítať viac

Ďalšia preventívna akcia pre seniorov v Bánovciach

V pondelok 23. apríla 2018 sa uskutočnila ďalšia preventívna akcia pre seniorov v Bánovciach nad Bebravou. Realizovaná bola v rámci Národného projektu odboru prevencie kriminality „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.“ Na besede sa zúčastnilo tridsať členov miestnej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Dozvedeli sa nielen o nových formách pomoci, ktorá im bude v rámci projektu poskytovaná od novembra 2018, ale aj praktické rady ako nebyť okradnutý, podvedený alebo prepadnutý. Prednášajúci Miroslav Schlesinger sa tiež dotkol smutnej témy domáceho násilia páchaného…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality