Bezpečný senior

V Bánovciach nad Bebravou oceňovali najaktívnejších

V slávnostných priestoroch obradnej siene v Bánovciach nad Bebravou sa koncom októbra uskutočnilo vyhodnocovanie projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý je zameraný na prevenciu kriminality, pozdvihnutie životných hodnôt detí a mládeže, osvetu v meste a na bezpečnosť seniorov. Projekt prevzal pod svoju záštitu primátor Marián Chovanec už v roku 2015. Odvtedy získal pozitívne ohlasy nielen z miestnych škôl a seniorských organizácií, ale aj z celého Trenčianskeho regiónu. Významný a historicky prvý úspech pre mesto zaznamenal dokonca aj na celoslovenskej úrovni,…

0
Čítať viac

Seniorský október v Banskej Bystrici

Mesiac október sa spája nielen s príchodom jesene, ale aj s úctou k starším. Pri tejto príležitosti riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin na slávnostnom otvorení Akadémie európskeho seniora v Banskej Bystrici poukázal na spoluprácu so seniorskými organizáciami a ich významnú pomoc pri realizácii preventívnych aktivít s Ministerstvom vnútra SR. Taktiež skôr narodeným občanom vysvetlil, ako sa majú chrániť pred podvodníkmi, ktorí si ich často vyberajú za cieľ okrádania o peniaze. Otvorením akadémie za účasti predstaviteľov mesta Banská Bystrica sa…

1
Čítať viac

Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity

Projekt s názvom „Bezpečie – most, ktorý spája naše komunity“ sa realizuje v Komunitnom centre Bratislava – Nové Mesto. Je podporený z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality v roku 2017. Výška poskytnutej dotácie je 8-tisíc eur. Názov projektu v sebe zahŕňa základné piliere aktivít, a to bezpečný internet pre naše deti a bezpečie seniorov v spoločnosti. Ide o sériu prednášok pre deti na témy hroziaceho nebezpečenstva z online komunikácie a prevenciu extrémizmu šíreného cez internet. Pre seniorov je to zasa séria prednášok na tému novodobých aktuálnych praktík šmejdov a účinné…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality