Bezpečný senior

Východniarske besedy rozprúdili mladí folkloristi

Štyri netradičné besedy k predstaveniu Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa konali v Kultúrnych domoch Jaklovce, Margecany a Veľký Folkmár a na Základnej škole Kluknava v dňoch 22. a 23. 5. 2018. V zmysle tohto projektu a v spolupráci s projektom Detského folklórneho súboru Jadlovček a Margecianskeho folklórneho občianskeho združenia (podporeného z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2017) sa uskutočnili prednášky zamerané na prevenciu kriminality detí, mládeže a seniorov. Vystúpili na nich členovia súboru a asistent košickej koordinátorky František Puškár, ktorý…

0
Čítať viac

S témou seniorskej prevencie sme navštívili Banskú Bystricu

Ďalšia preventívna aktivita v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa zrealizovala pre členov Denného centra LIPA v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici dňa 21. 5. 2018. Zúčastnilo sa na nej osemnásť členov. Besedu viedli banskobystrická krajská koordinátorka Monika Cibuľová a krajské asistentky Daniela Puhallová a Veronika Buvalová Poláková. Venovali sa téme „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. V rámci nej sa seniori dozvedeli základné informácie o Národnom projekte a činnosti kontaktného bodu vytvoreného v Banskej Bystrici,…

0
Čítať viac

Prvá beseda v bratislavskom kraji mimo hlavného mesta

Obsiahnuť veľké množstvo seniorov v Bratislave je časovo náročné, no krajskému asistentovi Vincentovi Morozovi sa podarilo zorganizovať prvú besedu aj mimo nášho hlavného mesta. Konala sa 21. 5. 2018 v Dennom centre Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob. Bratislavský krajský asistent seniorom pri komornom posedení vysvetlil, čo je Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, predstavil jeho základné priority, aktivity a ciele. Práve seniori sú primárne cieľovou skupinou projektu, keďže sa neustále stávajú obeťami podvodníkov a zlodejov. Ďalej sa…

0
Čítať viac

Prednáška „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“ v Revúcej

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 18. 5. 2018 v priestoroch Občianskeho združenia zdravotne postihnutých Revúca na adrese J. Kordoša. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili  o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Na besede prebehla aj vizuálna videoprojekcia s filmom k riešenej téme, ktorá seniorov zaujala. Dostali…

0
Čítať viac

V Podunajských Biskupiciach nás privítalo desať seniorov

V termíne 17. 5. 2018 navštívili krajskí asistenti Štefan Krištof a Vincent Moroz Klub dôchodcov Latorická v Podunajských Biskupiciach. Desiatim seniorom predstavili Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Obaja projektoví asistenti za bratislavský región seniorov informovali, aké sú ciele projektu a ktorej cieľovej skupine je primárne určený. Staršia generácia je častým terčom pokusov podvodníkov a zlodejov, ktorí neraz dôverčivých ľudí oberú o celoživotné úspory. Predniesli im situácie z každodennej praxe, na ktorých im vysvetlili, ako sa nestať obeťou trestných…

0
Čítať viac

Prednáška v kinosále pre varínskych dôchodcov

V priestoroch kinosály obce Varín (okres Žilina) sa dňa 16. 5. 2018 konala úvodná preventívna aktivita pre členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Varín. Za regionálnu kanceláriu v Žiline informácie pre seniorov prednášala asistentka koordinátora Stanislava Červeňová. Na úvod stretnutia dostalo päťdesiattri seniorov propagačný materiál s názvom Desatoro bezpečného seniora. Predmetom prednášky „Bezpečie pre seniora“ bolo najmä predstavenie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, jeho ciele a aktivity. Seniori sa zoznámili s problematikou ich bezpečného správania – ako…

0
Čítať viac

Prednášali sme Bratislavskému spolku nedoslýchavých

Dňa 15. mája 2018 sa v budove Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici uskutočnila beseda pre Bratislavský spolok nedoslýchavých. Podujatie malo za úlohu predstaviť Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ a upozorniť na nekalé praktiky podvodníkov. Bratislavský krajský asistent Vincent Moroz po uvedení základných informácií k projektu predložil spolku rôzne možnosti spolupráce. Následne pokračoval v besede, ktorá sa venovala téme s názvom Ako sa nestať obeťami trestných činov. Na prednáške sa zúčastnilo dvadsaťštyri seniorov. Vypočuli si tu prípady…

0
Čítať viac

Preventívna aktivita pre seniorov z Denného stacionára v Raslaviciach

V spolupráci s Denným stacionárom v Raslaviciach sa uskutočnila preventívna aktivita pre dvadsaťdva seniorov z tejto lokality (okres Bardejov). Viedli ju regionálni pracovníci odboru prevencie kriminality, krajská koordinátorka Ingrid Doležalová a asistent koordinátorky Mário Bartko. Na besede s názvom „Ako sa nedať oklamať podvodníkom“ prednášajúci prítomným prezentovali najvhodnejšie spôsoby ochrany. Seniorom sa prednáška veľmi páčila, rozprúdila sa živá diskusia so záujmom o nové rady a informácie. Atmosféra bola veľmi podnetná, príjemná a priateľská. Spoločne si vyrozprávali aj vlastné, nie príliš veselé príbehy a skúsenosti s podvodníkmi v ich obci.…

0
Čítať viac

Besedovali sme na pôde košického seniorského parlamentu

Mestská časť Košice – Juh vďaka spolupráci s Úniou žien Slovenska, Okresnou organizáciou Košice IV. a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov Košice – Juh od roku 1994 organizuje Parlament seniorov. Na jedno z ich stretnutí sme priniesli informácie k Národnému projektu. V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ si zástupcovia odboru prevencie kriminality dohadujú stretnutia so seniormi a seniorskými organizáciami po celom Slovensku. Seniorom v košickej časti Juh sa venovala koordinátorka projektu na regionálnej úrovni Oľga Lukáčová. Okrem organizácie…

0
Čítať viac

Ako sa nestať obeťou podvodníkov v Rači

Dňa 10. 5. 2018 sa uskutočnila beseda v Dennom centre Rendez v bratislavskej mestskej časti Rača. V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ ju zorganizoval regionálny asistent Vincent Moroz. Počas prednášok, s ktorými navštevujeme seniorov po celom Slovensku, sa snažíme seniorom vysvetľovať, do akých situácií sa môžu dostať, ak uveria podvodníkom. Informujeme ich o skutočných príbehoch, ktoré sa objavujú v každodennej praxi. Keďže cieľom každého seniorského centra je umožniť starším obyvateľom stretávať sa pri kultúrnych, spoločenských či…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality