Bezpečný senior

Stretli sme sa so seniormi v Holíči a Dubovanoch

Kolegyne Natália Jelačičová a Miriam Horváthová z Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ navštívili dve seniorské zariadenia v Trnavskom samosprávnom kraji. Išlo o Senior klub a centrum sociálnych služieb v Holíči a Jednotu dôchodcov Slovenska v Dubovanoch. Predmetom besied bolo predstaviť projekt a vysvetliť seniorom, ako sa nestať obeťami trestných činov. V Holíči sa zúčastnilo dvadsať seniorov, ktorí sú predsedami obecných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska v okrese Skalica. Všetkým prítomným boli rozdané propagačné letáky „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“ a „Desatoro bezpečného…

0
Čítať viac

Ako sa nestať obeťou trestného činu – poradili sme bratislavským seniorom

Bratislavský krajský asistent Vincent Moroz počas júna prednášal seniorom v Denných centrách Jeséniova (Nové Mesto), Vajnory a Lackova (Karlova Ves). Informoval ich o Národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Hlavnou témou besied je problematika podvodov na senioroch. Prednáška má názov „Ako sa nestať obeťou trestných činov“. Úlohou prednášajúceho je vysvetliť prítomným, prečo je práve ich skupina častým terčom podvodníkov a zlodejov. Na skutočných príbehoch im vysvetľuje, čo všetko im hrozí a ako by sa mali brániť. Cieľom Národného…

0
Čítať viac

Na preventívnej besede s čisto ženským osadenstvom

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorky Denného centra Marína, ktorá sa uskutočnila dňa 11. 6. 2018 v Komunitnom centre na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa dámy oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorky zaujala. Dostali priestor aj na…

0
Čítať viac

Pracovný výjazd za seniormi do Jelšavy

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 8. 6. 2018 v Dennom centre Jelšava. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorov zaujala. Dostali priestor aj na diskusiu, v ktorej mohli sprostredkovať svoje poznatky…

0
Čítať viac

Seniorské preventívne prednášky pokračovali aj v máji

Tím Národného projektu odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ v súčasnosti buduje kontaktné body na klientskych centrách vo všetkých krajských mestách. Paralelne s tým sa počas mesiaca máj konali aj besedy pre seniorov, na ktorých sa projekt predstavoval. V každom krajskom meste bude pôsobiť jeden koordinátor a dvaja asistenti koordinátora, spolu dvadsaťštyri osôb. Momentálne je obsadených dvadsať pracovných miest. V rovnakom čase prebieha aj priebežné vzdelávanie týchto pracovníkov a priamo v regiónoch sa realizujú…

0
Čítať viac

Navštívili sme banskobystrické Stredisko sociálnych služieb Na Uhlisku

Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 6. 6. 2018 v priestoroch Strediska sociálnych služieb na adrese Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici. Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorov zaujala. Dostali priestor…

0
Čítať viac

Na prednáške v nitrianskom Dome ošetrovateľskej starostlivosti

Dňa 30. 5. 2018 sa v priestoroch Domu ošetrovateľskej starostlivosti na Špitálskej ulici v Nitre konala beseda, ktorá bola určená pre ľudí z radu seniorov. Téma prednášky „Ako sa nestať obeťou trestného činu“ bola pripravená s ohľadom na aktuálny stav kriminality páchanej na senioroch. Stretnutie otvorila a zároveň ho aj viedla nitrianska asistentka koordinátora Zuzana Müllnerová. Seniorov oboznámila s najčastejšími druhmi a formami podvodov a trestnej činnosti, ktorej sa páchatelia na nich dopúšťajú. Následne im predstavila modelové situácie z praxe, v ktorých sa seniori nevedomky stali obeťami trestnej…

0
Čítať viac

O rizikách a nástrahách s bratislavskými seniormi

Bratislavskí krajskí asistenti Štefan Krištof a Vincent Moroz počas týždňa stíhajú navštíviť viacero denných seniorských centier. Jeden sa s informáciami k Národnému projektu zastavil v Dennom centre Karadžičova v Starom Meste a druhý v novomestských denných centrách Zlatý dážď a Sibírska. Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je určený najmä pre cieľovú skupinu ľudí v dôchodkov veku, ktorí sú veľmi zraniteľní. Ako sa nestať obeťou trestných činov – to je po predstavení projektu hlavnou témou prednášky. Asistenti seniorom vysvetľujú, prečo sú…

0
Čítať viac

Račianski seniori si vypočuli prednášku o podvodoch

Odbor prevencie kriminality prijíma v rámci pracovného zamerania aj pozvania na besedy od rôznych organizácií. Jedna taká sa konala 28. 5. 2018 v Kultúrnom stredisku Žarnovická v bratislavskej Rači. Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin sa prítomným venoval s problematikou páchania trestných činov na senioroch. Prešiel si s nimi najčastejšie sa opakujúce situácie, kedy dôverčiví seniori dobrovoľne odovzdajú svoje úspory podvodníkom. Medzi nimi nechýbali nočné telefonáty od falošných „vnukov“, návštevy falošných policajtov, zamestnancov rôznych inštitúcií či nešťastných ľudí, ktorí potrebujú peniaze na operáciu blízkeho príbuzného.…

0
Čítať viac

S desatorom bezpečného seniora v Trenčíne

Trenčianska krajská koordinátorka Edita Kucejová a jej asistentka Soňa Mikušová zabezpečili besedu k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ v Centre seniorov na Osvienčimskej ulici v Trenčíne. Besedu začali s oboznámením seniorov s projektom a ktorým cieľovým skupinám je určeným. Vysvetlili, prečo sú občania vo vyššom veku zraniteľní a prečo práve ich vyhľadávajú podvodníci. Problematika ochrany potenciálnych obetí trestných činov bola prítomným podaná prostredníctvom „Desatora bezpečného seniora“ – príbehov inšpirovaných skutočnými situáciami, ktoré sa stali dôverčivým dôchodcom. Na prednáške sa zúčastnilo…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality