Informácie k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja dostali ku klientom seniorských zariadení Denného centra Púpava (BB), Občianskeho združenia Margarétka (BŠ), Denného centra na Nám. sv. Trojice (BŠ), Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (BŠ) a Denného centra Rozmarín (BB).

Počas prednášok prebrali kolegyne z kontaktného bodu Banská Bystrica so seniormi jednotlivé trestné činy páchané na ich cieľovej skupine a zúčastneným poskytli rady, ako sa im vyhýbať. Zároveň im sprostredkovali informácie o projekte, jeho cieľoch a o kontaktnom bode a jeho činnosti. Seniori sa aktívne zapájali do diskusie, zaujímali sa o riešenú problematiku a rozprávali aj o svojich skúsenostiach.

Na besede OZ Margarétka v Banskej Štiavnici sa okrem klientov zúčastnili aj niektorí ich príbuzní. Aj napriek náročnej téme s názvom „Ako sa nestať obeťou trestného činu“ sa stretnutia niesli v priateľskom duchu. Na všetkých prednáškach sa spoločne zišlo až 119 ľudí.

Text: (kontaktný bod BB, sš)

Foto: (kontaktný bod BB)