V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v Košickom samosprávnom kraji uskutočnili ďalšie tri prednášky na tému „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Krajská koordinátorka Oľga Lukáčová a jej asistentka Stanislava Kenderová navštívili Klub seniorov košickej miestnej časti Krásna, Denné centrum seniorov č. 4 v Michalovciach a obec Budimír.

Osoby vyššieho veku patria k jednej z najviac ohrozených skupín osôb v súvislosti s majetkovou, ekonomickou či násilnou trestnou činnosťou. Zlodeji a podvodníci sa snažia pod rôznymi zámienkami dostať sa do blízkosti alebo priamo do obydlia seniorov s úmyslom získať ich celoživotné úspory.

Policajný zbor SR zaznamenáva túto trestnú činnosť, ktorá sa v posledných rokoch stáva fenoménom so zvyšujúcim sa prvkom organizovanosti a brutality páchateľov. Dokazujú to aj nasledujúce štatistiky nápadu trestnej činnosti a v neposlednom rade aj reálne a konkrétne prípady diskutujúcich občanov, ktorí sa zmienili o vlastných skúsenostiach so šmejdmi či podvodníkmi s legendou smerujúcou k oklamaniu a okradnutiu.

V rámci diskusie sa prítomní aktívne zapojili do komunikácie, kládli otázky, ale uvádzali aj skutočnosti, ako postupovali a konali a aké problémy potrebovali riešiť.

Text: (kontaktný bod KE, sš)

Foto: (kontaktný bod KE)