Činnosť Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je v plnom prúde a počas júna sa informácie o jeho aktivitách predniesli aj členom Hasičského a záchranného útvaru mesta Bratislava.

Bratislavský krajský asistent Štefan Krištof sa celý mesiac venoval viacerým skupinám hasičov, keďže sa s nimi stretával na ich pracovných zmenách. Navštívil tak hasičské stanice na Radlinského, Čapajevovej a Hálkovej ulici.

Besedy s príslušníkmi útvaru prebiehali v príjemnej atmosfére. Asistent im na nich predstavil zámery a ciele projektu, v krátkosti informoval o činnosti odboru prevencie kriminality, o možnostiach a praktickom využití našich činností a budúcich služieb.

Text: (kontaktný bod BA, sš)

Foto: (kontaktný bod BA)