V spolupráci s Denným stacionárom v Lemešanoch, Denným stacionárom pre dôchodcov St. Martin v Ličartovciach a Denným stacionárom Gréckokatolíckej charity v Humennom sa uskutočnili preventívne aktivity pre seniorov obcí a klientov zariadení, ktoré viedli zamestnanci odboru prevencie kriminality z regionálnej kancelárie Prešov Ingrid Doležalová, Mário Bartko a Martin Jurica.

Beseda niesla názov „Ako sa nedať oklamať podvodníkom“. Kolegovia prítomným seniorom a klientom prezentovali najvhodnejšie spôsoby ochrany pred podvodníkmi. Účastníci sa hneď po výzve lektorov k otvorenosti v rámci diskusie zapojili a dopĺňali ich výklad svojimi skúsenosťami.

Atmosféra bola veľmi príjemná, priateľská a podnetná aj pre lektorov, keďže si v rámci spätnej väzby vypočuli príbehy seniorov, ktorí už sa s podvodníkmi konfrontovali. Tešíme sa na ďalšie spoločné preventívne aktivity v tejto lokalite.

Prednášky pre seniorov sa uskutočnili v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Text: (kontaktný bod PO, sš)

Foto: (kontaktný bod PO)