Odbor prevencie kriminality zrealizoval v Košickom samosprávnom kraji štyri veľké besedy. Konali sa na miestnom amfiteátri pre obyvateľov Gelnice (500 ľudí), v Dennom centre seniorov v Krompachoch (63 ľudí) a v telocvičniach základných škôl obcí Mníšek nad Hnilcom (180 ľudí) a Švedlár (240 ľudí).

Podujatia boli zorganizované asistentom koordinátora za košický kraj Františkom Puškárom v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Na všetkých prednáškach okrem tej v seniorskom centre participovalo Občianske združenie MOFOZ Margecany spolu s Detským folklórnym súborom Jadlovček. Členovia súboru na podujatiach vystupovali v rámci projektu „Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám – cesta k prevencii kriminality detí a mládeže“, ktorý bol financovaný z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Prednášky sa zaoberali problematikou ochrany potenciálnych obetí trestných činov – „Nedajme sa oklamať“ – desatoro bezpečného seniora. Spätná väzba od zúčastnených bola okamžitá, v podobe vyslovenej vďačnosti a požiadavky o možnosť ďalšieho stretnutia na iné témy.

Text: (kontaktný bod KE, sš)

Foto: (kontaktný bod KE)