Odbor prevencie kriminality pripravil v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ tri preventívne aktivity pre starších obyvateľov Banskej Bystrice. Prvá sa uskutočnila v priestoroch Diecéznej charity, ďalšia v Dennom centre Na Uhlisku a posledná v Dennom centre Pohoda.

Obsahom preventívnych prednášok bola téma „Ako sa nestať obeťou trestného činu“. Klienti zariadení sa oboznámili s radami a tipmi, ako predísť tomu, že sa sami stanú obeťami trestných činov.

Preventívne aktivity prebiehali prostredníctvom živej diskusie s účastníkmi, v ktorej mohli sprostredkovať svoje poznatky a skúsenosti na danú problematiku. Na besedách sa spolu zúčastnilo viac ako štyridsať ľudí rozdielneho veku, avšak najväčšie zastúpenie mali seniori.

Počas besedy bola poskytnutá informácia o zriadení kontaktného bodu, ktoré sídli na Štefánikovom nábreží č. 7 v Banskej Bystrici. Pracovníci tu budú konzultovať a poskytovať pomoc obetiam trestných činov. Úlohou kontaktných bodov bude aj vytváranie sietí a koordinácia medzi asistenčnou pomocou a inštitúciami.

Text: (kontaktný bod BB, sš)

Foto: (kontaktný bod BB)