Ak má byť prevencia účinná, musí sa realizovať koordinovane, cielene a systematicky „zdola nahor“. V záujme odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra je čo najviac sa priblížiť občanom žijúcim vo všetkých regiónoch Slovenska. Na základe toho odbor pokračuje v stretnutiach s predstaviteľmi krízových štábov a so zástupcami obcí.

Cieľom takýchto stretnutí je okrem iného informovať o aktivitách a úlohách odboru ako vecného a odborného gestora v oblasti prevencie kriminality.

Pracovné stretnutia uskutočnené Okresným úradom v Detve a Okresným úradom v Banskej Bystrici, ktoré viedli prednostovia Július Ernek a Juraj Bódi, sú dobrým príkladom pre ďalšie okresy, ako si vzájomne vymieňať skúsenosti a informácie.

Elena Buksová z odboru prevencie kriminality prítomných informovala o realizovaných úlohách a preventívnych aktivitách. Poukázala tiež na Národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu k obetiam trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. V závere stretnutia informovala o zverejnenej Výzve č. VII. KMV 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.

Zástupcovia obcí okresu Detva poukázali na nevyhnutnosť riešenia problému úžery a rozdeľovanie potravinovej pomoci v okrese. Pozitívne hodnotia záujem ministerstva pri hľadaní spoločných riešení.

Text: (eb, sš)

Foto: (eb)