Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorov, ktorá sa uskutočnila dňa 18. 5. 2018 v priestoroch Občianskeho združenia zdravotne postihnutých Revúca na adrese J. Kordoša.

Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa seniori oboznámili  o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine.

Na besede prebehla aj vizuálna videoprojekcia s filmom k riešenej téme, ktorá seniorov zaujala. Dostali priestor aj na diskusiu, v ktorej sa mohli podeliť o svoje poznatky a skúsenosti.

Na záver preventívnej aktivity dostali seniori niekoľko rád, odporúčaní a tipov, ako sa nestať obeťou trestného činu. Zúčastnilo sa na nej tridsaťpäť členov združenia.

Počas besedy bola seniorom poskytnutá informácia o zriadení kontaktného bodu v Banskej Bystrici, ktoré sídli na Štefánikovom nábreží č. 7 v Banskej Bystrici. Tu budú pracovníci konzultovať a poskytovať pomoc obetiam trestných činov. Úlohou kontaktných bodov bude aj vytváranie sietí a koordinácia medzi asistenčnou pomocou a inštitúciami.

Text: (dp, sš)

Foto: (dp)