V priestoroch kinosály obce Varín (okres Žilina) sa dňa 16. 5. 2018 konala úvodná preventívna aktivita pre členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Varín. Za regionálnu kanceláriu v Žiline informácie pre seniorov prednášala asistentka koordinátora Stanislava Červeňová.

Na úvod stretnutia dostalo päťdesiattri seniorov propagačný materiál s názvom Desatoro bezpečného seniora. Predmetom prednášky „Bezpečie pre seniora“ bolo najmä predstavenie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, jeho ciele a aktivity.

Seniori sa zoznámili s problematikou ich bezpečného správania – ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, opis jednotlivých prípadov, ktoré sa reálne stali – a s odporúčaniami, čo je potrebné urobiť a čomu sa vyhnúť.

Beseda sa začala uvedením do problematiky, zdôvodnením cieľovej skupiny seniorov a popisom niektorých druhov podvodov páchaných na senioroch. Lektorka tiež rozprávala o tom, na ktoré veci si majú dávať pozor v rámci zákona o ochrane osobných údajov (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, zdravotný stav a fotografia).

V závere prednášky sa obe strany dohodli na vzájomnej spolupráci prostredníctvom ďalších stretnutí.

Text: (sč, sš)

Foto: (sč)