Mestská časť Košice – Juh vďaka spolupráci s Úniou žien Slovenska, Okresnou organizáciou Košice IV. a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov Košice – Juh od roku 1994 organizuje Parlament seniorov. Na jedno z ich stretnutí sme priniesli informácie k Národnému projektu.

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ si zástupcovia odboru prevencie kriminality dohadujú stretnutia so seniormi a seniorskými organizáciami po celom Slovensku.

Seniorom v košickej časti Juh sa venovala koordinátorka projektu na regionálnej úrovni Oľga Lukáčová. Okrem organizácie celého podujatia prítomným vysvetlila, čo všetko sa má prostredníctvom projektu dosiahnuť a na ktoré cieľové skupiny je zameraný. Prednášku viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. Na konkrétnych príkladoch ilustroval situácie, ktoré sa môžu nič netušiacim seniorom kedykoľvek stať.

Text: (sš)

Foto: (ol)