Postupne sa s predstavovaním Národného projektu posúvame po rôznych miestach. Tentoraz sme zavítali do dvoch bratislavských zariadení pre seniorov – dňa 3. 5. 2018 prebehlo stretnutie v Dennom centre Chemická (Nové Mesto) a dňa 9. 5. 2018 v Dennom centre Heydukova (Staré Mesto).

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vznik kontaktných bodov pre obete“ je určený primárne seniorom – ako cieľovej skupine podvodníkov. Počas besied sa majú naši skôr narodení spoluobčania dozvedieť, čo všetko im tento projekt prinesie, aké sú jeho ciele a aktivity.

Pre seniorov je to zároveň šanca vypočuť si skutočné príbehy z každodennej praxe. Keďže sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, je potrebné neustále opakovanie a prevencia v rôznych smeroch.

Bratislavský krajský asistent Štefan Krištof im na oboch stretnutiach vysvetlil, aké sú hlavné zásady bezpečného seniora a čo treba robiť, aby sa nestali obeťou trestných činov. Besedy vo všeobecnosti prebiehajú v uvoľnenom a priateľskom duchu a prirodzene vyústia do diskusie. V nej seniori porozprávajú svoje vlastné zážitky alebo spomenú príhody svojich známych.

Aj to je spôsob, ako sa v budúcnosti môžu vyhnúť tomu, aby naleteli podvodníkom. Pretože tí sa neštítia ničoho a okrem ukradnutia celoživotných úspor môže ísť starším ľuďom doslova o život.

Text: (sš)

Foto: (šk)