Mesiac máj tiež nezaostáva za aprílovými posedeniami so seniormi. Dňa 2. 5. 2018 sme s informáciami k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ zavítali do budovy Slovnaftu v bratislavskom Vlčom hrdle.

Na besede pre Združenie seniorov Slovnaftu sme seniorom pomocou ukážok prípadov z každodennej praxe vysvetlili, ako sa nestať obeťou trestných činov. Zúčastnil sa na nej rekordný počet sto tridsiatich členov klubu. Stretnutie viedol Vincent Moroz, asistent regionálneho koordinátora za Bratislavu.

Po základných informáciách sa rozbehla diskusia, v ktorej prítomní porozprávali vlastné zážitky a skúsenosti. Organizátor sa s vedením združenia dohodol na ďalšej spolupráci, keďže spokojnosť s výsledkom bola na oboch stranách.

Text: (sš, vm)

Foto: (vm)