Odbor prevencie kriminality v rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ uskutočnilo ďalšiu besedu s názvom Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu.

Beseda sa konala dňa 25. 4. 2018 v priestoroch Denného centra Domovinka na Nobelovej ulici v Bratislave. Bratislavský krajský asistent Štefan Krištof seniorov oboznámil o konkrétnych prípadoch a podvodoch v Bratislave a poučil ich o najvhodnejších spôsoboch ochrany. Súčasťou stretnutia bolo premietanie krátkych videí, diskusia k riešenej téme a na záver poskytnutie niekoľkých rád a odporúčaní, ako predísť a nestať sa obeťou trestných činov. Prednáška v DC Domovinka bola štvrtou akciou pre bratislavských seniorov. Tieto besedy sú kľúčovou preventívnou aktivitou počas apríla 2018 po celom Slovensku.

Text: (sš)

Foto: (šk)