Môžeme si povedať, že ďalšia beseda k predstaveniu Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je úspešne za nami.

Najvhodnejšie spôsoby ochrany pred podvodníkmi sme predstavili v Ružinovskom domove pre seniorov na Sklenárovej ulici v Bratislave. Účasť bola skvelá, rozprúdila sa diskusia a my môžeme len konštatovať, že v takomto „ovzduší“ sa nám pracuje veľmi dobre.

Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a krajský asistent projektu Štefan Krištof seniorov oboznámili o konkrétnych prípadoch a podvodoch. Súčasťou besedy bolo premietnutie krátkych videí, diskusia k riešenej problematike a na záver nechýbali ani praktické rady, ako sa nestať obeťou trestného činu.

Text: (sš, šk)

Foto: (šk)