Beseda Ako sa nestať obeťou trestného činu sa konala v mieste pôsobenia denných centier pre seniorov v Nitre. Prednášku viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. Ide o cyklus prednášok k predstaveniu Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Na úvod besedy bola dôchodcom predstavená súčasná situácia o kriminalite páchanej na senioroch, ako aj formy tejto trestenej činnosti. Nasledovalo predstavenie konkrétnych najčastejších prípadov podvodov na senioroch a následné poučenie, čo v takýchto prípadoch robiť, ako im predchádzať, na koho sa obrátiť, ako reagovať atď.

Účastníci besedy boli s preventívnou aktivitou veľmi spokojní. Vedúce centier by dokonca privítali ešte viac aktivít zameraných na informovanie ohľadom tém, ako sú napríklad krádeže, závislosti, ochrana majetku, bezpečnosť atď. Pretože seniorom treba neustále opakovať a pripomínať, ako sa nestať obeťou trestného činu.

Text: (zm, sš)

Foto: (jh)