Nepríjemný zážitok môže postretnúť každého z nás. Avšak i na ten sa dá aspoň sčasti pripraviť. Odbor prevencie kriminality preto usporiadal pre skôr narodených spoluobčanov besedu s názvom „Seniori – ako nebyť podvedení a okradnutí“.

Beseda sa uskutočnila v rámci Národného projektu “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ 6. 4. 2018 v priestoroch Strediska sociálnej starostlivosti – Centre pre seniorov v Trnave.

Tridsiatku zúčastnených privítala a oboznámila s témou besedy predsedníčka centra. Následne sa slova ujal riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR Jozef Halcin, ktorý sa špeciálne zaoberal trestnou činnosťou páchanou na senioroch.

Kontaktný bod na trnavskom okresnom úrade

V súčasnosti, kedy našich rodičov či starých rodičov môžu prekvapiť falošní pracovníci elektrární alebo ľudia vydávajúci sa za nepravých príslušníkov polície, cenné rady od riaditeľa určite neboli zbytočné. Dôkazom toho, že aj zúčastnení seniori sa s podobnými situáciami už stretli, bola živá diskusia, ktorú prítomní začali hneď od začiatku stretnutia.

Základným bodom podujatia bolo tiež oboznámenie seniorov so zriadením kontaktných bodov na Okresnom úrade v Trnave. Tam nájdu obete a potenciálne obete riešenie a pomoc s problémami v oblasti trestnej činnosti.

Zostáva len dúfať, že a aj vďaka tejto besede si seniori dôkladnejšie premyslia, komu otvoria dvere alebo peňaženku.

 

Text: (am, sš)

Foto: (am)