Šiesty február sa nesie v znamení bezpečnosti na internete. Oficiálny názov je Deň bezpečného internetu (vznikol v roku 2004), no rôzne aktivity a podujatia môžeme vidieť počas celého týždňa v 130 krajinách sveta.

Na Slovensku sa problematike digitálneho občianstva venuje nezisková organizácia Digitálne Slovensko (digiQ). Práve od nej dostal odbor prevencie kriminality pozvanie na neformálne raňajky s novinármi.

DigiQ tento rok kladie pri téme bezpečného internetu dôraz na ochotu dospelých dôverovať mladým. Ide o dôveru vo využívanie internetu bezpečne a s rešpektom. Deti a tínedžeri by podľa nich mali dostať šancu na to, aby ukázali, že vedia internet využiť na tvorbu dobrých vecí a projektov. Dospelí však musia byť pri tom a pomáhať im svojimi skúsenosťami a vedomosťami. Výsledkom tejto snahy by mala byť digitálne občiansky zodpovedná mládež.

K ich činnosti patrí aj spolupráca s relevantnými inštitúciami. Z toho dôvodu prijal riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin pozvanie na raňajky s novinármi. Ďalším hosťom bol sociológ a zástupca SR v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii, Bratislava Policy Institute, Michal Vašečka.

Náš odbor sa venuje aj oblasti boja proti nenávistným prejavom. Okrem nosnej problematiky sme sa však venovali aj ostatným témam, ktorými sa v súvislosti s bezpečnosťou v internetovom prostredí zaoberáme. Jozef Halcin vo svojej prezentácii predstavil a zhrnul všetky aktivity a kampane. Zástupcovia tlače sa potom zaujímali o jednotlivé výstupy, ktoré im bližšie špecifikoval pri osobných rozhovoroch.

Internet je len nástroj a je na každom z nás, či technológie využijeme inteligentne a správnym smerom. Preto je potrebné šíriť každú informáciu zodpovedne a s vedomím, čo všetko ňou môžeme spôsobiť.

(sš)