Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar usporiadala už jedenásty ročník konferencie Mosty k rodine s názvom „Desať rokov centier pomoci deťom a rodinám – ako ďalej?“

Jej cieľom bola výmena skúseností a poznatkov v oblasti práce s rodinami, starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej pôvodnej rodiny, rodiny mladých dospelých a sanáciu rodinného prostredia z pohľadu odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach v rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Vo workshope Prevencia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi so svojou prednáškou vystúpila Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality. Okrem tejto témy na workshopoch odzneli aj prednášky na tému Efektívna výchova a deti s poruchami správania a Ako riešiť finančné dlhy a začať odznova.

Samostatné vystúpenia v prednáškovom bloku sa zasa venovali problematike rodín a detí v kríze, socializácie bývalých mladých dospelých po odchode z detských domovov alebo činnosti detských mestečiek v oblasti starostlivosti o ohrozené deti.

Text: (sš)

Foto: (Úsmev ako dar)