Centrum voľného času Nová Baňa ako príjemca poskytnutej dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2017 zrealizovalo jesennú súťaž pre deti s názvom „Prevencia kriminality očami detí – Kto je páchateľ?“. Tento projekt bol pripravený v spolupráci s mestom Nová Baňa a Mestskou políciou Nová Baňa.

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pomôcok, materiálov a vecných cien. Projekt bol realizovaný pre žiakov 7. až 8. ročníka Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, Základnej školy sv. Alžbety, ako aj pre terciu a kvartu Gymnázia Františka Švantnera Nová Baňa. Pozostával z predprípravných poučných prednášok v priestoroch škôl a centra voľného času, ktorých sa zúčastnilo 183 žiakov.

Následne si každá trieda zostavila 4-členné družstvo, ktoré absolvovalo samotnú súťaž v rekreačnom stredisku Tajch. Cieľom súťaže bolo zadržať páchateľa krádeže, ktorý ukradol vecné ceny určené pre účastníkov. Na určenie páchateľa museli družstvá získať indície na ôsmich stanovištiach – prekážková dráha, streľba, určenie daktyloskopickej stopy, vypočúvanie svedka, poskytnutie prvej pomoci, prúd vody u hasičov, vpísanie indícií a určenie správneho páchateľa zo šiestich podozrivých. Hodnotil sa celkový čas od štartu po cieľ.

Projekt mal pozitívny vplyv na vzťah mládeže k policajným zložkám a zložkám integrovaného záchranného systému. Žiaci si upevnili vieru v správne hodnoty a životné ciele, čo zároveň pôsobí ako prevencia páchania trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Obojstranná pozitívna odozva je predzvesťou toho, že v budúcom roku by sa mohol projekt opäť uskutočniť.

Text: (sš)

Foto: (CVČ Nová Baňa)